Aanmelding en toelating

Aanmelding en toelating

Ben je na de voorlichting op de basisschool en een bezoekje aan het Open Huis enthousiast geworden over CSG Dingstede? Leuk 🙂 !

En nu?

 

Plaatsingswijzer
Jouw meester of juf van groep 8 heeft voor jou de Plaatsingswijzer ingevuld. Hieruit komt het niveau dat het beste bij jou past naar voren. De basisschool bespreekt dit advies met jouw ouders en geeft dit advies aan ons door.

 

Wij zijn verplicht het niveau-advies van de basisschool op te volgen. Wij mogen wel bepalen in welke klas je wordt geplaatst. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, gaan we naar de basisschool. Daar kunnen ze ons natuurlijk wat meer over jou vertellen. Zo leren we je al een beetje kennen en weten we waar jouw talenten liggen en waar je wat meer moeite mee hebt.

 

Aanmeldingsformulieren 
Van de meester of juf van groep 8 krijg je de aanmeldingsformulieren voor de nieuwe school. Deze moeten jouw ouders invullen. Je kan daar ook op aangeven bij wie je graag in de klas zou willen. Dit gaat natuurlijk alleen lukken als die leerlingen ook in dezelfde klassensoort komen.

 

De woensdag voor de zomervakantie komen alle brugklassers op school. Je maakt dan kennis met de klas en met de mentor. Zo vind je het hopelijk na de vakantie iets minder spannend om naar school te gaan.

 

Welke klassen zijn er?

Atheneum
In deze klas zitten leerlingen met een atheneum-advies.

 

Combinatieklas atheneum/havo
Je kan in deze klas geplaatst worden als je een havo-advies hebt gekregen, maar uit de warme overdracht blijkt dat je wel heel dicht tegen het atheneum niveau aanzit. In deze klas kunnen ook leerlingen met een atheneum-advies zitten. Je krijgt les (en voor de meeste vakken lesboeken) op atheneum niveau. Havo leerlingen in deze klas maken de toetsen op havo niveau, atheneum leerlingen op atheneum niveau.

 

Havo
In deze klas zitten leerlingen met een havo-advies.

 

Combinatieklas havo/mavo
Je kan in deze klas geplaatst worden als je een mavo-advies hebt gekregen, maar uit de warme overdracht blijkt dat je wel heel dicht tegen het havo-advies aanzit. In deze klas zitten ook leerlingen met een havo-advies.

Je krijgt les (en voor de meeste vakken lesboeken) op havo niveau. Mavo leerlingen in deze klas maken de toetsen op mavo niveau, havo leerlingen op havo niveau.

 

Mavo
In deze klas zitten leerlingen met een mavo-advies.

 

Hoeveel klassen er van ieder soort komen, hangt af van de hoeveelheid aanmeldingen per niveau.

Plaatsingswijzer
Hier vind je nog wat meer informatie over de Plaatsingswijzer. Jouw basisschool gebruikt deze Plaatsingswijzer om jou aan te melden.

 

Er wordt gelet op jouw resultaten vanaf groep 6. Dat is eerlijker, want je hebt natuurlijk verschillende juffen en meesters gehad en het ene jaar ging het misschien net iets beter dan het andere. Door te kijken naar jouw ontwikkeling in een paar jaar, kan de basisschool een goed onderbouwd advies geven.

 

Er wordt extra goed gekeken naar hoe het ging met begrijpend lezen, getal en bewerken, technisch lezen en spelling. (Begrijpend lezen’ en ‘getal en bewerken’ wegen het zwaarst.)

 

Profiel
De Plaatsingswijzer geeft niet alleen jouw niveau aan, maar ook nog een profiel. Er zijn vier soorten profielen:

  • Basisprofiel: we weten zeker dat dit niveau precies bij jou past.

 

  • Plusprofiel: we denken dat dit niveau bij jou past, maar dat je nog wel wat extra uitgedaagd kunt worden. 

 

  • Bespreekprofiel: we denken dat jij iets beneden jouw kunnen hebt  gescoord, door bepaalde omstandigheden.

 

  • Disharmonisch profiel: door een bepaalde leerstoornis (bijvoorbeeld dyslexie) of door een diagnose op sociaal-emotioneel gebied (bijvoorbeeld PDD-NOS) lukt het jou niet om aan de eisen van een bepaald niveau te voldoen.

 

Eind juni ontvangen je ouders/verzorgers een brief waarin staat welk niveau volgens ons het beste is om te starten en waar we je dus zullen plaatsen.