Activiteiten

Activiteiten

Buiten het gewone lesrooster is er op school van alles te doen.

 

Debating
Zo is Debating zeer geliefd bij leerlingen. CSG Dingstede scoort opvallend goed bij regionale en zelfs landelijke wedstrijden.

 

Cultuur
Op cultureel gebied willen we leerlingen laten kennismaken met muziek, theater, film, musea, noem maar op. Of uitdagen om zelf cultuur te ‘maken’. Een voorbeeld van dat laatste is de jaarlijkse musical of podiumavond.

 

Toernooien
En dan zijn er de toernooien. Hier bieden we de leerling volop de gelegenheid om zich fysiek af te matten op het sportveld, of de hersens te laten kraken in een wiskunde- of natuurkunde-competitie. Ook de leerlingenvereniging Ekoser organiseert sporttoernooien. En feestavonden natuurlijk!

 

Ekoser
Ekoser is de leerlingenvereniging van CSG Dingstede, opgericht in 1974. De naam bestaat uit twee delen: ‘eko’ dat staat voor école (school) en ‘ser’ dat verwijst naar cercle (cirkel of kring).

 

Het bestuur van Ekoser opereert zelfstandig en organiseert onder meer feestavonden en sporttoernooien, zowel in als buiten de school. De feestavonden voor de onderbouwklassen worden in het schoolgebouw gehouden. Hier wordt uiteraard geen alcohol verkocht en er zijn docenten aanwezig.

 

De Ekoser-avonden buiten het schoolgebouw zijn alleen toegankelijk voor leerlingen van het 4e, 5e en 6e leerjaar en vallen buiten de verantwoordelijkheid van de school.

Algemene internationale studiereis onderbouw
Alle leerlingen van de school worden in de gelegenheid gesteld om aan het begin van het derde leerjaar mee te doen aan de algemene internationale studiereis onderbouw. De bestemmingen waaruit gekozen kan worden zijn Berlijn, Londen, Luxemburg en Parijs.

Leerlingen die om welke reden dan ook niet deelnemen aan de schoolreis, volgen gedurende de normale lestijden, tegen betaling van een deel van de kosten, een alternatief programma in en rondom Meppel.

 

Internationalisering
Internationalisering is uitgegroeid tot een vast onderdeel op CSG Dingstede. Alle afdelingen hebben contacten met scholen in het buitenland. Iedereen is daar heel enthousiast over.

Leerlingen van havo 4 hebben een uitwisseling met het Duitse Marienhafe, atheneum 4 met Valencia en atheneum 5 met het Zweedse Malmö.

Het contact verloopt niet alleen schriftelijk of via e-mail, er zijn ook uitwisselingen over en weer, van docenten en leerlingen. De kosten hiervan vallen mee, omdat het Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs een groot deel ervan subsidieert.

 

Dingstede Doet
Ten slotte organiseert de school in de laatste week van het schooljaar de projectdagen Dingstede Doet. Op deze dagen willen we talent en passie van leerlingen en docenten samenbrengen om zodoende het jaar op een plezierige manier af te sluiten.

De workshops worden onderverdeeld in 3 categorieën:

  • Hoofd: workshops die gericht zijn op kennisoverdracht. Voorbeelden zijn: de rekenles, een pub quiz of het naspelen van een Frans restaurant.
  • Hart: workshops waar het thema burgerschapsvorming in terug komt. Denk bijvoorbeeld aan een sponsorloop voor een Afrikaans ziekenhuis, activiteiten in het kader van ‘Samenloop voor hoop’ of het ondersteunen van een zelf ingebracht goed doel.
  • Handen; workshops waarbij je niet hoeft na te denken, maar lekker fysiek bezig bent. Dansen, meezingen in een popkoor, schilderen op doek, het maken van maskers en allerlei sportieve activiteiten.