Afdelingen

Afdelingen

Op Dingstede wordt het onderwijs gegeven in drie afdelingen: atheneum, havo en mavo. Elke afdeling heeft zijn eigen kenmerken en bereidt de leerling voor op een vervolgopleiding die bij hem of haar past. Binnen de afdelingen doen we er alles aan om te zorgen dat een leerling op de juiste plek zit én de best mogelijke begeleiding krijgt om zijn schooltijd succesvol en met plezier te volbrengen.

 

Atheneum

De onderbouw van het atheneum duurt drie jaar en de vakken zijn voor elke leerling gelijk. Dat verandert als de bovenbouw begint. In het vierde jaar kiest de leerling het profiel dat het best bij hem of haar past: Cultuur en Maatschappij (CM), Economie en Maatschappij (EM), Natuur en Gezondheid (NG) of Natuur en Techniek (NT).

 

Elk profiel kent een eigen vakkenpakket dat is afgestemd op een bepaalde vervolgopleiding. In het vijfde en/of zesde leerjaar sluit de leerling de vakken af met een examen. Onderdelen hiervan zijn de uitvoering van praktische opdrachten en het maken van een profielwerkstuk. Met het diploma atheneum kan een leerling naar het hbo of de universiteit.

 

Havo

De onderbouw van de havo bestaat uit drie jaar. Elke leerling krijgt hierin dezelfde vakken; daarnaast krijgen leerlingen in het eerste jaar nog een verdieping van de Engelse taal.

 

In het vierde leerjaar begint de bovenbouw. De leerling kiest uit vier profielen: Cultuur en Maatschappij (CM), Economie en Maatschappij (EM), Natuur en Gezondheid (NG) of Natuur en Techniek (NT). Hij volgt de vakken die daarbij horen en kan daarnaast zelf het vrije deel invullen.

 

In het vierde en/of vijfde leerjaar sluit de leerling elk vak af met een examen. Daarnaast doet hij een aantal praktische opdrachten en maakt hij een profielwerkstuk. Met het havo-diploma op zak kan de leerling naar een vervolgopleiding op het mbo of hbo, of overstappen naar het atheneum.

 

Mavo

De eerste twee jaar mavo (vmbo theoretische leerweg) krijgt elke leerling dezelfde vakken. In het derde leerjaar kiest de leerling uit één van de vier profielen Zorg en Welzijn, Economie, Techniek of Landbouw. Hij volgt de vakken die daarbij horen, gaat op snuffelstage bij een bedrijf of instelling en maakt kennis met vrijwilligerswerk (voorheen maatschappelijke stage).

 

Datzelfde jaar doet de leerling een paar vakoverstijgende examens; in het vierde jaar doet hij examen in de examenvakken en maakt hij een profielwerkstuk. Met het diploma kan de leerling een mbo-opleiding gaan doen bij een Regionaal Opleidingen Centrum (ROC), maar hij kan ook naar de havo. (Het profiel moet dan wel aansluiten op de vakken die hij op de mavo heeft gedaan.)