Begeleiding en zorg

Begeleiding en zorg

Elke leerling leert anders

Op CSG Dingstede hebben we oog en oor voor elke leerling. Soms op verschillende manieren. Want iedereen is anders. Elke leerling heeft eigen behoeften, interesses, ambities, dromen. Maar ook een eigen manier van leren.

 

oog


Leerlingbegeleiding

We geven hier aandacht aan tijdens de lessen en in het mentoraat. De leerlingbegeleiding is een onderdeel van het gewone onderwijs en de andere activiteiten op school. Het ondersteunt de leerling bij de studievoortgang en bij zijn of haar persoonlijke vorming.

 

Leerlingenzorg

Sommige leerlingen kunnen daarnaast nog wat extra zorg of begeleiding gebruiken. Voor hen is er de leerlingenzorg die wordt geregeld vanuit het Zorg- en Adviesteam (ZAT).

 

Leerlingenzorg kan er op allerlei verschillende manieren uitzien en helpt de leerling met een vraag of probleem. Bijvoorbeeld om je beter te kunnen concentreren, beter in je vel te zitten, gemakkelijker te kunnen omgaan met stress of faalangst, om te gaan met dyslexie of dyscalculie, om te gaan met klasgenoten of volwassenen, of met iets dat is gebeurd in de thuissituatie of op school.

 

ZAT

Het Zorg- en Adviesteam (ZAT) bestaat uit de zorgcoördinator, remedial teacher, counselor, leerplichtambtenaar, psycholoog, schoolarts en wordt waar wenselijk aangevuld met Bureau Jeugdzorg, mentoren, trainers, decanen, en ieder ander die een bijdrage kan leveren aan verbetering van de zorg rondom een leerling.

 

Het ZAT komt eens per vier weken bij elkaar om leerlingen die extra zorg nodig hebben te bespreken en om de begeleiding op elkaar af te stemmen. Voorzitter van het ZAT is de intern begeleider, mevrouw N. Talens, ze is bereikbaar via n.talens@dingstede.nl.