Betrokken partners

Betrokken partners

Onderwijs maak je samen. In de eerste plaats is van belang dat leerlingen, docenten en het andere schoolpersoneel zich gedragen als partners die zich samen verantwoordelijk voelen voor een omgeving waarin ieder optimaal kan functioneren.

 

Ook andere partijen zijn betrokken bij het leerproces. Bijvoorbeeld instellingen die voorlichting geven of zorg verlenen. Of bedrijven die vrijwilligerswerk aanbieden of opdrachten verstrekken voor het Technasium.

 

Uw kind doet mee, als u meedoet!
En niet in de laatste plaats de ouders/verzorgers. De hoogste motivatie en beste resultaten ontstaan als ouders zich betrokken voelen bij de school en bij het ontwikkelproces van hun kind. Ook uit onderzoek blijkt dat de slaag- en groeikansen van kinderen toenemen als school en ‘thuis’ elkaar goed weten te vinden.

CSG Dingstede waardeert die betrokkenheid enorm. We hechten er dan ook veel waarde aan dat ouders de contactavonden bezoeken. U bent ook welkom op de spreekuren na het jaarlijkse eerste en tweede rapport, om de vorderingen van uw kind met vakdocenten te bespreken.

 

In de Tweede Fase zijn er informatieavonden en beroepenvoorlichtingsdagen voor havo en atheneum, gericht op de vervolgopleiding na Dingstede.

 

Is er iets? Laat het ons weten!
Naast de geplande contacten stellen wij het op prijs dat u contact zoekt als er iets is omtrent het schoolleven van uw kind waar u een vraag over heeft of waarover u zich zorgen maakt.

 

Wilt u nog een stapje verder gaan, dan is de MR wellicht iets voor u!