Drie talen op hoog niveau

Drie talen op hoog niveau

Cambridge Engels
Wie Engels op hoog niveau beheerst, maakt het zichzelf gemakkelijker op zijn vervolgopleiding én vergroot zijn kansen op de arbeidsmarkt. Niet alleen in het buitenland, maar ook op Nederlandse hogescholen en universiteiten neemt Engels een steeds belangrijkere plek in. Colleges worden steeds vaker in het Engels gegeven en ook scripties, proefschriften en presentaties moeten in het Engels worden gedaan. Ook op de arbeidsmarkt heb je met een aantoonbaar goede kennis van de Engelse taal een streepje voor. Kortom, heel goede argumenten om onze leerlingen Cambridge Engels aan te bieden. Dat doen we dan ook!


Atheneum en havo onderbouw: Cambridge First Certificate in English

In de onderbouw van het atheneum en de havo worden leerlingen in 3 jaar opgeleid voor het Cambridge First Certificate in English (FCE), hiervoor wordt een jaarlijkse bijdrage gevraagd van 200 euro.  In het derde jaar wordt een reis naar Cambridge georganiseerd, daar zijn ook kosten aan verbonden, zo tussen de 280 – 300 euro. In juni van atheneum 3 of havo 3, 4 doen ze examen (kosten ruim 200 euro). De Cambridge klassen hebben 4 lesuren Engels per week, uiteraard is Engels de voertaal en wordt er gewerkt met een Engelstalige methode.


Atheneum bovenbouw
: Cambridge Certificate of Advanced English
In atheneum 4 en 5 worden de leerlingen opgeleid voor het Cambridge Certificate of Advanced English (CAE), hiervoor wordt een jaarlijkse bijdrage gevraagd van 200 euro. Ze doen examen in juni van het vijfde leerjaar (kosten ruim 200 euro). Het CAE diploma wordt wereldwijd erkend door universiteiten en bedrijven en geeft vrijstelling van toelatingsexamens voor Engels op veel Engelstalige en internationale opleidingen.

Naast deze twee trajecten houden we ook rekening met het tempo en talent van elke individuele leerling. Daardoor is het sinds een aantal jaar mogelijk om één van deze examens te doen zodra de leerling er klaar voor is; versneld of eventueel vertraagd. Inmiddels hebben wij zelfs ervaring in het voorbereiden van leerlingen op het Certificate of Proficiency in English.


Informatie

Voor vragen en opmerkingen over Cambridge Engels en de jaarlijkse bijdrage kunt u terecht bij mevrouw M. van der Zwan (onderbouw) m.vanderzwan@dingstede.nl en de heer B. van Dam (onder- en bovenbouw) b.vandam@dingstede.nl en mevrouw T. van der Wal (bovenbouw) t.vanderwal@dingstede.nl.

 

DELF Scolaire
CSG Dingstede biedt sinds een aantal jaren Diplôme d’Études en Langue Française (DELF) aan. Dit programma wordt wereldwijd aangeboden en is daarmee een betrouwbare maatstaf voor de beheersing van de Franse taal. Het diploma wordt internationaal erkend.

 

Dingstede biedt zowel mavo, havo als vwo leerlingen de mogelijkheid om te excelleren in Frans. De examens bestaan uit 4 verschillende niveaus die corresponderen met de vastgestelde niveaus van het Europees Referentiekader: A1, A2, B1 en B2.

 

Goethe Duits
Ook Duits kun je op Dingstede op een hoog niveau doen. Het is de taal van ons grootste buurland en van enkele andere Europese landen; bovendien is Duitsland onze belangrijkste handelspartner. Net als met Cambridge Engels en DELF Frans kun je je met Goethe Duits onderscheiden.

 

Leerlingen in mavo 4, havo 3 en atheneum 3 bieden we de mogelijkheid examen te doen op niveau A2. Enkele leerlingen in deze groep kunnen ook een examen op B1 niveau doen. In de bovenbouw van havo en atheneum bieden wij B1 en B2 aan. Voor de uitzonderlijk goede leerling behoort een examen op C1 niveau tot de mogelijkheid.

In ons land wordt de opleiding en examinering georganiseerd en begeleid door het Goethe Institut Amsterdam.