Hulp bij dyslexie of dyscalculie

Hulp bij dyslexie of dyscalculie

Hulp bij dyslexie
Lezen en spelling zijn belangrijke vaardigheden. Je hebt ze je hele schooltijd nodig, en ook daarna. Sommige leerlingen hebben er meer moeite mee dan andere. Hoe goed ze ook hun best doen, het lijkt wel alsof niets helpt. Misschien is er dan wat anders aan de hand.

 

Denken je ouder(s)/verzorger(s), je docenten, je mentor, of de leerkrachten van de basisschool dat ook? Dan doen we een test. Als blijkt dat je weleens dyslexie zou kunnen hebben, dan gaat de dyslexiecoach verder met je kijken. Je moet dan allerlei testen doen. Als die ook ‘positief’ zijn, dan kun je bij de schoolpsycholoog een laatste test doen. Dit gebeurt in overleg met je ouder(s)/verzorger(s) en de kosten worden gedeeld.

 

Dyslexiepas: geeft je extra faciliteiten
Je ouder(s)/verzorger(s) en de school krijgen een verslag van het onderzoek. Dat is officieel en heel belangrijk. Want hiermee kun je een dyslexiepas krijgen. En als je die hebt, heb jij recht op speciale faciliteiten. Bijvoorbeeld werken met gesproken teksten, materiaal in groter lettertype/A3-formaat, en werken op de laptop). Maar ook extra tijd voor je examens. Je zult merken dat het leren een stuk plezieriger wordt.

Hulp bij dyscalculie
Naast dyslexie bestaat er ook dyscalculie. Dit is een stoornis bij het rekenen. Ook hier hebben we ervaring mee. We testen leerlingen niet standaard, maar als er een vermoeden van dyscalculie bestaat, dan kun je een test doen bij de schoolpsycholoog.

 

Dyslexie- dyscalculiecoach 
Heb jij dyslexie of dyscalculie? Dan krijg je je hele schoolloopbaan begeleiding van een dyslexie- of dyscalculiecoach. Die helpt je om vaardigheden aan te leren om het leren gemakkelijker te maken en je resultaten te verbeteren.

 

Het is best hard werken, maar je hoeft het niet alleen te doen. En het is zeker de moeite waard. Want jij wilt, net als je klasgenoten, ook overgaan naar het volgende leerjaar en aan het eind. Trouwens, ook op je vervolgopleiding zul je merken dat je nog steeds baat hebt bij de extra begeleiding die je op Dingstede hebt gekregen!