Klachtenregeling en vertrouwenspersoon

Klachtenregeling en vertrouwenspersoon

Op een school gaan mensen intensief met elkaar om. Van iedereen wordt inzet verwacht en worden prestaties verlangd. Het is niet verwonderlijk dat hierbij soms meningsverschillen, spanningen of botsingen ontstaan.

 

Vrijwel altijd is een goed gesprek voldoende om weer samen verder te kunnen. Een enkele keer ontstaat een situatie waarover iemand een klacht wil indienen.

 

Klacht indienen bij de schoolleiding
Die mogelijkheid is er. CSG Dingstede heeft hiervoor een klachtenregeling die u hier kunt downloaden. We stellen het op prijs als u uw onvrede of klacht eerst kenbaar maakt bij de schoolleiding of het schoolbestuur. Mogelijk kan de klacht verholpen worden.

 

Klacht indienen bij een onafhankelijke commissie
U kunt uw klacht ook voorleggen aan een onafhankelijke klachtencommissie: de Landelijke Klachtencommissie onderwijs (LKC) of de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs (GCBO).

 

De LKC/GCBO onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. Daarna brengt de commissie een advies met eventueel aanbevelingen uit aan de rector bestuurder van de school. Deze beslist uiteindelijk hoe de klacht wordt afgehandeld.

 

Waar indienen?
U kunt uw klacht indienen bij:

  • de rector-bestuurder van CSG Dingstede, dhr. Y. Jacobi, Postbus 119 7940 AC Meppel, e-mail: y.jacobi@dingstede.nl.

 

 

  • GCBO: Postbus 82324, 2508 EH Den Haag, website: gcbo.nl

 

Vertrouwenspersoon
Wilt u ondersteuning bij het indienen van een klacht? Dan kunt u terecht bij de externe vertrouwenspersoon, mevr. mr. H. Diepeveen, p/a Brouwersstraat 8, 7941 BP Meppel, telefoonnummer: (0522) 25 24 24.