Kosten

Kosten

De overheid betaalt een deel
Het onderwijs in Nederland wordt in beginsel door de overheid betaald, maar ook ouders betalen mee. Op Dingstede is dit niet anders. Sommige activiteiten of voorzieningen worden nu eenmaal niet of onvoldoende bekostigd door de rijksoverheid. Met instemming van de medezeggenschapsraad is echter wel bepaald dat we die zaken waardevol genoeg vinden om ouders te vragen bij te dragen in de kosten.

 

Waarvoor betaalt u?
Op Dingstede vragen we aan ouders een vrijwillige bijdrage in het schoolfonds en worden specifieke activiteiten of programma’s buiten het normale onderwijs in rekening gebracht. Bij dit laatste kunt u denken aan Cambridge Engels, de BSM-stroom of de huur van het kluisje. Vanuit het schoolfonds worden zaken betaald die aan alle leerlingen ten goede (kunnen) komen. Bijvoorbeeld excursies, verzekeringen, maar ook een faciliteit als het Open Leercentrum.

Schoolkosten

 

Digitaal betalen: gemakkelijk en overzichtelijk
Voor het innen van ouderbijdrage en de andere kosten maken we gebruik van een digitaal schoolkostensysteem. Op die wijze voldoen we aan de wettelijk gestelde eisen rondom de vrijwillige ouderbijdrage, maar belangrijker nog: het is voor u als ouders gemakkelijk en overzichtelijk. U kunt aangeven waar u wel en niet aan deel wilt nemen, kunt sparen voor schoolreizen en excursies en vervolgens via Ideal of een incasso betalen.

 

Meer informatie
In onze schoolgids, te vinden onder downloads, kunt u een overzicht vinden.
Op de website van de rijksoverheid kunt u meer informatie vinden over de ouderbijdrage.