Kwaliteit

Kwaliteit

Het is onze taak om te zorgen dat leerlingen optimaal leren en de best mogelijke resultaten behalen. Dat lukt alleen als iedereen in de school met leren bezig is of, anders gezegd: als we met zijn allen een lerende organisatie zijn.

 

CSG Dingstede spant zich dan ook in om de kwaliteit van het onderwijs, de leerlingbegeleiding, de leerlingenzorg en de schoolorganisatie voortdurend te verbeteren.

 

Hoe we ervoor staan, blijkt onder andere uit tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen en ouders, uit rapporten van de onderwijsinspectie en vergelijkingen van onze resultaten met die van andere scholen (benchmarking). De informatie hierover kunt u vinden op www.scholenopdekaart.nl en www.venstersvoorverantwoording.nl.

 

Hoeveel waarde we ook hechten aan deze officiƫle metingen, het blijven momentopnames. De echte kwaliteit komt tot uiting in wat we dagelijks doen met leerlingen en in de wijze waarop we dat doen.