Leerlingenraad

Leerlingenraad

Waarom?
We vinden het heel belangrijk dat leerlingen zich verantwoordelijk voelen voor hun leerproces en meedenken en -praten over welk onderwijs – en alles daaromheen – het best aansluit bij hun behoeften en ambities.

 

Leerlingen worden hiertoe individueel en als groep uitgenodigd binnen lessen, projecten, enzovoort. Dan gaat het vaak over het eigen leren en functioneren op school. Sommige leerlingen zijn echter zo betrokken dat ze een stapje verder willen gaan. Dat kan, in de leerlingenraad.

 

Meedenken en meepraten
De leerlingenraad praat mee over alle belangrijke zaken die met de school en het onderwijs te maken hebben. In de raad zitten leerlingen uit onderbouw en bovenbouw van zowel atheneum, havo als mavo; samen fungeren ze als gesprekspartner, adviseur en klankbord van de schoolleiding.

 

Vergaderen
De leerlingenraad vergadert ongeveer 1 keer per maand.

 

Wie zitten er in?

Per 1 juli 2018 zitten deze leerlingen in de leerlingenraad:

 

Vera Santing, voorzitter

Kevin van Urk, secretaris

Martijn de Boer

Job Jobing

Reinout van der Laan

Myrthe Hendriks

Michel Vogelzang

Myrthe Jansen

 

 

Contact
Je kunt de leerlingenraad bereiken via leerlingenraad@dingstede.nl.