Leerlinggeleding MR

Leerlinggeleding MR

Rol in de school
Leren doe je samen; het is een coproductie van docenten, leerlingen en ouders. In het dagelijkse contact tussen leerlingen en docenten wordt de basis gelegd. Tegelijkertijd is het van belang dat de ‘drie partners’ in het onderwijsproces ook buiten het gewone reilen en zeilen van de school met elkaar in gesprek zijn.

 

Dat gebeurt in de medezeggenschapsraad (MR). Dit is een onderdeel in de school waarin ouders, leerlingen en personeel hun belangen kunnen laten vertegenwoordigen. Dat de MR een serieuze positie heeft, blijkt uit het feit dat de directie haar moet informeren en/of om advies moet vragen bij het nemen van belangrijke besluiten.

 

Samenstelling
De raad heeft twaalf leden: drie leerlingen, drie ouders en zes personeelsleden.

 

Dit zijn de leerlingen die nu in de MR zitten:

  • Thomas Volkers
  • Donna Podt
  • Kevin van Urk

Ze vergaderen elke maand en als je wilt, kun je erbij zijn. Elk jaar vinden er verkiezingen voor de MR plaats.

 

Contact
Het algemene e-mailadres van de MR is medezeggenschapsraad@dingstede.nl