Informatiekanalen

Informatiekanalen

Magister
Alle resultaten die uw zoon of dochter behaalt, leggen we vast in Magister. De docent voert deze gegevens in en zet er vaak ook bij wat de ‘zwaarte’ van het cijfer is (hoe het meetelt voor het rapport).

 

Op Magister staat ook een overzicht van alle vakken en docenten én berichten en documenten die voor de leerling persoonlijk bestemd zijn.

 

Elke leerling krijgt bij het begin van zijn schoolloopbaan een persoonlijke inlogcode om zijn of haar eigen gegevens bekijken. Ook u krijgt als ouder(s)/verzorger(s) een eigen inlogcode om de voortgang te kunnen volgen.

Facebook

Hier wordt u op de hoogte gehouden van de ‘gezellige’ dingen van onze school. Niet alleen voor de leerlingen en hun ouders, maar ook voor onze oud-leerlingen.