Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Rol in de school
Leren doe je samen; het is een coproductie van docenten, leerlingen en ouders. In het dagelijkse contact tussen leerlingen en docenten wordt de basis gelegd. Tegelijkertijd is het van belang dat de ‘drie partners’ in het onderwijsproces ook buiten het gewone reilen en zeilen van de school met elkaar in gesprek zijn.

 

Dat gebeurt in de medezeggenschapsraad (MR). Dit is een onderdeel in de school waarin ouders, leerlingen en personeel hun belangen kunnen laten vertegenwoordigen. Dat de MR een serieuze positie heeft, blijkt uit het feit dat de directie haar moet informeren en/of om advies moet vragen bij het nemen van belangrijke besluiten.

 

Samenstelling
De raad heeft twaalf leden: drie leerlingen, drie ouders en zes personeelsleden.

 

Leerlingen

Thomas Volkers

Donna Podt

Kevin van Urk

 

Ouders

De heer P. Draaisma

Mevr. I. Dunning

Mevr. D. Lammers

 

Personeel

De heer B. van Dam, voorzitter, voorzitterMR@dingstede.nl

Mevr. L. Belgraver, vice voorzitter, vicevoorzitterMR@dingstede.nl

Mevr. S. van der Zee, secretaris, secretarisMR@dingstede.nl

Mevr. A. Algra-de Boer,  a.algra@dingstede.nl

De heer H. Lambers, h.lambers@dingstede.nl

Mevr. M. Lip-Otten, m.lip@dingstede.nl

De maandelijkse vergaderingen zijn openbaar. Elk jaar vinden er verkiezingen voor de MR plaats.

 

Algemeen contactadres
Het algemene e-mailadres van de MR is medezeggenschapsraad@dingstede.nl