Onderwijsvisie

Onderwijsvisie

Oog voor Verschil
In 2009 was er met Oog voor Verschil een visie die haar tijd misschien vooruit was. Dingstede opende en ontplooide zich op veel uiteenlopende terreinen naar haar leerlingen, docenten en vooral ook naar de samenleving.

 

De school groeide in aanbod en in aantal leerlingen. Veel nieuwe docenten kozen vanwege de visie voor Dingstede. Tegelijkertijd voelen we verbinding met de christelijke identiteit, volgens het perspectief: ‘Open, met de wil om middenin de samenleving te staan’. Onderwijs opent voor jonge mensen de deur naar die samenleving. Daar een rol van betekenis in spelen, is waar de school haar bestaansrecht aan ontleent en wat onze medewerkers drijft.

 

Onderwijs is ons vak en onze passie. Docenten kijken kritisch naar de methodes en naar zichzelf en zijn voortdurend aan het onderzoeken en uitproberen wat beter kan. Gegevens van binnen en buiten de school worden hierin meegenomen en –gewogen, met als doel een duurzame verbetering van de leeropbrengsten.

 

Nieuwe inzichten over modern onderwijs vinden hun weg en krijgen handen, voeten én gezicht binnen de school. Een voorbeeld hiervan is het Technasium. Andere profileringen zijn Goethe, Cambridge en DELF voor de talen Duits, Engels, en Frans, én het vak Godsdienst/Levensbeschouwing.

 

Alles en iedereen is gericht op leersucces en leerlingsucces. We willen leerlingen optimaal kansen bieden om op hun eigen wijze hun eigen weg te vinden naar de toekomst. Een uitdagende en mooie weg die meerwaarde krijgt doordat we hem samen bewandelen.

 

Op-weg-werkzaamheden
‘Oog voor Verschil’ is nog steeds het kompas van waaruit we allerlei routes uitzetten naar goed, modern en betekenisvol onderwijs dat leerlingen toerust op hun rol in de samenleving en helpt om hun eigen ambities en dromen te verwezenlijken. We stimuleren een onderzoekende, ontwerpende en ondernemende houding bij onze leerlingen én bij elkaar. De komende jaren zien we deze 3 O’s didactiek graag, daar waar het kan, bij alle schoolvakken. Het onderwijs wordt er betekenisvoller door. Leerlingen voelen zich meer eigenaar van hun leerproces!

 

Leren doet ieder zijn leven lang. Zeker in het tijdperk waarin wij leven, is je blijven ontwikkelen noodzaak om mee te kunnen bewegen met wat er om ons heen gebeurt. Voor een onderwijsorganisatie is leren tegelijkertijd de bijzonderste én gewoonste zaak van de wereld!

 

Dingstede blijft zich ontwikkelen:

  • omdat ieder individu onvolkomen is
  • omdat we weten dat onderwijs nooit af is
  • om het onderwijsklimaat voor elke leerling veilig, uitdagend en eigentijds te houden
  • om ons vak en onze eigen ontwikkeling te blijven voeden en onszelf te blijven verbeteren
  • om steeds beter te snappen hoe leren werkt en onze begeleiding daarop af te stemmen
  • om leerlingen in staat te stellen te presteren en te excelleren
  • om leerlingen zo veel meer te bieden dan kennis alleen
  • om altijd in verbinding te blijven met de samenleving
  • om, met oog voor verschil, leerlingen in staat te stellen het verschil te maken!

 

Wilt u meer over de visieontwikkeling op Dingstede lezen, klik dan op de blokken in de rechterkolom.

 

Visiedocumenten
In 2009 is Oog voor Verschil gepresenteerd, in 2014 en 2015 volgde de verdere uitwerking en aanvulling in twee zg. piramiderapporten. Klik op de ‘beeldblokken’ hieronder om het document van uw keuze te bekijken.

 

Een samenvatting van de drie visiedocumenten kunt u downloaden via deze link.