Oudergeleding MR

Oudergeleding MR

Rol in de school
Leren doe je samen; het is een coproductie van docenten, leerlingen en ouders. In het dagelijkse contact tussen leerlingen en docenten wordt de basis gelegd. Tegelijkertijd is het van belang dat de ‘drie partners’ in het onderwijsproces ook buiten het gewone reilen en zeilen van de school met elkaar in gesprek zijn.

 

Dat gebeurt in de medezeggenschapsraad (MR). Dit is een onderdeel in de school waarin ouders, leerlingen en personeel hun belangen kunnen laten vertegenwoordigen. Dat de MR een serieuze positie heeft, blijkt uit het feit dat de directie haar moet informeren en/of om advies moet vragen bij het nemen van belangrijke besluiten.

 

De maandelijkse vergaderingen zijn openbaar. Elk jaar vinden er verkiezingen voor de MR plaats.

Samenstelling
De raad heeft twaalf leden: drie leerlingen, drie ouders en zes personeelsleden.

 

Deze ouders zitten in de oudergeleding van de MR:

  • Mevr. I. Dunning
  • De heer P. Draaisma
  • Mevr. D. Lammers

Algemeen contactadres
Het algemene e-mailadres van de MR is medezeggenschapsraad@dingstede.nl