Profielkeuze op het Atheneum

Profielkeuze op het Atheneum

Wil uw zoon/dochter komend schooljaar naar atheneum 4, dan kunt u via onderstaande links meer informatie vinden over de profielkeuze in het algemeen, over de manier waarop u met uw zoon/dochter hierover in gesprek zou kunnen gaan en over verschillende vakken die wat onbekender zijn of zelfs helemaal nieuw.

 

In januari wordt er op school een informatieavond gehouden over de profielkeuze. Als ouder van een leerling in atheneum 3 ontvangt u hier per mail een uitnodiging voor. Hieronder treft u alvast nadere informatie aan over een aantal onderwerpen die van belang zijn voor de profielkeuze:

 

  1. Algemene profielvoorlichting
  2. Welke wiskunde past bij mij?  3a. Wiskunde
  3. Economie in de bovenbouw
  4. Bedrijfseconomie in de bovenbouw
  5. Biologie in de bovenbouw
  6. Onderzoeken & Ontwerpen (O&O) in de bovenbouw
  7. Aardrijkskunde in de bovenbouw
  8. Kunstvakken in de bovenbouw

 

Klik hier voor het profielkeuzeformulier atheneum.

Klik hier voor de toelatingseisen HBO voor een atheneum leerling.
Klik hier voor de toelatingseisen WO voor een atheneum leerling.