Profielkeuze op de Havo

Profielkeuze op de Havo

Wil uw zoon/dochter komend schooljaar naar havo 4, dan kunt u via onderstaande links meer informatie vinden over de profielkeuze in het algemeen, over de manier waarop u met uw zoon/dochter hierover in gesprek zou kunnen gaan, over verschillende vakken die wat onbekender zijn of zelfs helemaal nieuw en over de specifieke overstap van mavo 4 naar havo 4.

 

In januari wordt er op school een informatieavond gehouden over de profielkeuze. Als ouder van een leerling in havo 3 / mavo 4 ontvangt u hier per mail een uitnodiging voor.   Hieronder treft u alvast nadere informatie aan over een aantal onderwerpen die van belang zijn voor de profielkeuze:

 

  1. Algemene profielvoorlichting
  2. Welke wiskunde past bij mij?
  3. Economie in de bovenbouw
  4. Bedrijfseconomie in de bovenbouw
  5. Biologie in de bovenbouw
  6. Onderzoeken & Ontwerpen (O&O) in de bovenbouw
  7. Aardrijkskunde in de bovenbouw
  8. Kunstvakken in de bovenbouw
  9. Bewegen, Sport & Maatschappij (BSM) in de bovenbouw
  10. Overgang van mavo 4 naar havo 4

 

Klik hier voor het profielkeuzeformulier voor havo.

Klik hier voor de toelatingseisen HBO voor de havo leerling.