Raad van Beheer

Raad van Beheer

De rector bestuurder van de school heeft zeggenschap over wat er gebeurt in de school. De Raad van Beheer is het bevoegd gezag van de school en heeft een toezicht houdende rol op de rector bestuurder.

 

De Raad van Beheer bestaat uit 5 leden.
Algemeen bestuur:
Mevr. N.L. Steller (voorzitter)
Mevr. W.M.J.M. Bloemen-Bekx (vice voorzitter)
Dhr. E. Knorren (portefeuillehouder financiën)
Dhr. R. Genee

Dagelijks bestuur:
Dhr. Y. Jacobi, rector-bestuurder

 

Wij zijn op zoek naar twee nieuwe leden voor de Raad van Beheer.
Klik hier voor meer informatie.