Samenwerking

Samenwerking

Net zoals je de betrokkenheid en actieve inzet van iedereen nodig hebt voor een gezonde samenleving, kun je alleen maar tot het beste onderwijs komen als je de krachten bundelt. Niet alleen binnen de school, tussen leerlingen, docenten, ander personeel en ouders; ook buiten de school, met het basisonderwijs, lokale organisaties, gemeente en het bedrijfsleven.

 

Dingstede is stevig geworteld in de lokale samenleving en heeft allerlei ‘levende lijnen’ met partners die een bijdrage leveren aan het onderwijs. Omgekeerd leveren wij waar mogelijk onze bijdrage aan maatschappelijke of andere projecten.

 

Ook regionaal en landelijk spelen we een actieve rol in verschillende netwerken, zoals het samenwerkingsverband VO/SVO gericht op optimalisering van de leerlingzorg in Zuidwest Drenthe, de Gezonde School, of de VO-Academie, waar we met andere scholen onderzoeken hoe we ondernemerschap een steeds krachtiger plek in het Nederlandse onderwijs kunnen geven.

 

Zie ook www.scholenopdekaart.nl

 

“Heb je stinkende problemen voor ons?” Samen techniek tot leven brengen!

Geert

Geert Aulbers, hoofd HR & SPS Scania Production Meppel: “De Technator van Dingstede benaderde ons met de vraag of wij opdrachten hadden voor Technasium leerlingen. Niet zomaar opdrachten; ze moesten voldoen aan twee eisen. Ten eerste moesten er componenten in zitten die je kunt verbinden met vakken als scheikunde, natuurkunde of wiskunde. Ten tweede moesten ze stinken.

 

Stinken ja, inderdaad. Het moest niet gaan om een vraag of probleem waarvoor wij zelf de oplossing al lang bedacht hadden; nee echt iets waar we zelf nog steeds tegenaan lopen. Zo is de samenwerking op gang gekomen.

 

Komt er ook echt iets uit?
Leerlingen komen zeker met verrassende ideeën die serieus worden bekeken door onze engineers. Soms kiezen ze oplossingsrichtingen waar onze experts zelf al onderzoek in hebben gedaan. Dan is het dus niet nieuw, maar wel een teken dat deze leerlingen echt snappen waar het om gaat. Het is mooi om te zien hoe ze erin duiken.

 

Jet-Net
Het Technasium was de start, daarna zijn we een stap verder gegaan. Met Jet Net, het Jongeren en techniek netwerk Nederland (http://www.jet-net.nl/home.html) zijn we een samenwerkingsverband met het Dingstede aangegaan . Het doel hiervan is tweeledig. De drempel verlagen voor de leerlingen ten aanzien van bètavakken en het vergroten van de aantrekkingskracht van de beroepen in de techniek. We doen dat door jongens en meisjes in techniek te interesseren, door ze te laten kennismaken met hoe het in de praktijk werkt.

 

Op school doe je vooral proefjes. Leuk, maar veel leerlingen vragen zich af: wat kun je er nou uiteindelijk mee? We proberen het tot leven te brengen, zodat kinderen daar een beeld bij krijgen en goede keuzes in maken. Toen ik vroeger op school zat, zeiden die technische vakken me niets. Wat betekent nou een woord als ‘oppervlaktespanning’? Hier bij Scania zie ik het, want onze techneuten zijn er mee bezig. Dan zie je ook dat het alleen maar lukt om een oplossing te vinden als je de onderliggende kennis bezit.

 

Het uitvlooien van zo’n probleem vinden techneuten heel erg leuk. Maar leerlingen ook, en op deze manier ontdekken ze dat; het blijft ze veel beter bij.

 

Eerst hebben we een groep docenten uitgenodigd om bij Scania te komen kijken welke raakvlakken en mogelijkheden er zijn. Tijdens de rondleiding en de uitwisseling ontstond het idee om een gastcollege te geven voor het vak Geofuture. Dat is gebeurd; specialisten van ons zijn naar Dingstede gegaan om met een aantal klassen aan de slag te gaan door ze uit te leggen hoe onze logistieke stromen zich over de wereld verspreiden.

 

Dat is door de school goed ontvangen, maar ook door onze mensen. Als je hier de hele dag werkt, is het leuk om zo nu en dan iets heel anders te doen. Sommigen moeten wel even een drempel over, want ze hebben nog nooit voor de klas gestaan, maar in de praktijk blijkt het werken met leerlingen erg leuk te zijn. Kortom, voor beide kanten is er toegevoegde waarde!