Schoolprofiel

Schoolprofiel

CSG Dingstede is een warme en prestatiegerichte school waar we samen werken aan plezier en succes in leren, met voor iedereen het best mogelijke resultaat. Dat zie je aan docenten die hun vak met passie overbrengen, die oog hebben voor verschillen in behoeften en leerstijlen van leerlingen, en erop gericht zijn hen uit te dagen om het beste in zichzelf naar boven te brengen.

 

Je ziet het ook aan ouders/verzorgers die zich betrokken voelen bij de school en bij het leerproces van hun kind. En je ziet het aan leerlingen die opletten in de klas, actief meedoen, hun huiswerk bijhouden en zich houden aan de spelregels.


Atheneum, havo en mavo
Op Dingstede wordt het onderwijs gegeven in drie afdelingen: atheneum, havo en mavo. Elke afdeling heeft zijn eigen kenmerken en bereidt de leerling voor op een vervolgopleiding die bij hem of haar past. Binnen de afdelingen doen we er alles aan om te zorgen dat een leerling op de juiste plek zit én de best mogelijk begeleiding krijgt om zijn schooltijd succesvol en met plezier te volbrengen.

 

 

Welk talent je ook hebt, op Dingstede kun je het verder ontwikkelen!
Oog voor verschil is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Leerlingen krijgen de kans om op verschillende manieren te leren en zo het beste in zichzelf te ontdekken én naar boven te brengen.

 

We bieden begeleiding voor iedereen, en extra ondersteuning voor diegenen die dat nodig hebben. Er is een Talentcoördinator voor leerlingen met een speciale gave die bijvoorbeeld sport met school willen combineren. Leerlingen met veel gevoel voor taal kunnen een internationaal erkend diploma te behalen in Cambridge Engels, DELF Frans of Goethe Duits.

 

Ben je goed in bèta of techniek, dan kun je jezelf uitdagen op het Technasium en tijdens de Olympiades. Creatievelingen krijgen de ruimte bij muziek en de podiumavonden. Verder zijn er de buitenlandreizen, internationale uitwisseling, de maatschappelijke stages bij onder andere de Voedselbank, het daklozencentrum of een natuurorganisatie en nog vele andere activiteiten!