Spreekuren 2019-2020

Spreekuren 2019-2020

Spreekuren 2019-2020

Spreekuren 2019-2020

Engels docent

Spreekuren 2019-2020

In het kort

Functie:
Engels docent

Werktijden:
Maandag t/m vrijdag

Ervaring:
Minimaal 3 jaar werkervaring

Contract:
Fulltime

Mentaliteit:
Aanpakken

Pre:
Toetsen afnemen

Diploma’s:
4MBO

Spreekuren 2019-2020

De data van de spreekuren van het schooljaar 2019-2020 zijn:

donderdag 12 december 2019

dinsdag 31 maart 2020

Doel van het spreekuur
Tijdens het spreekuur kunt u de voortgang van uw kind bespreken met de lesgevende docenten of de mentor. Voor overleg met de mentor over uitgebreide zaken kunt u beter buiten het spreekuur om een afspraak maken. Uiteraard kunt u altijd contact opnemen met de mentor wanneer u dat wenst, om vragen te stellen, uw zorgen te bespreken of een afspraak te maken voor een gesprek. Dit kan telefonisch of via e-mail. De e-mailadressen kunt u vinden op de website onder downloads – ouders.

Gang van zaken spreekuur
Op de spreekuren wordt u tussen 18.30 en 22.00 uur in de gelegenheid gesteld te spreken met de mentor en vakdocenten van uw zoon/dochter over het leerproces en de schoolresultaten. Per leerling kunnen maximaal drie gesprekken aangevraagd worden. Elk gesprek duurt 10 minuten. We proberen de gesprekken zowel voor de ouders als voor de docenten zoveel mogelijk aaneensluitend te maken. U kunt zich voorstellen dat dit geen eenvoudige opgave is. Indien u of uw kind het prettig vindt om samen naar het spreekuur te gaan dan is hij of zij natuurlijk van harte welkom.

Wij maken u attent op een aantal organisatorische aspecten van het spreekuur.
–  Voor alle spreekuren geldt dat er weinig tijd is om het spreekuurrooster te maken. De aanmeldingsdatum genoemd in de brief is echt de uiterste datum; later kunnen we u helaas niet meer inroosteren.
– Docenten kunnen maximaal 15 gesprekken op een avond voeren. Daarom kan het voorkomen dat wij u meedelen dat u een docent niet op die avond kunt spreken. De docent neemt dan contact met u op voor een telefonisch gesprek of voor het maken van een afspraak.
– Het komt helaas voor dat ouders afbellen of niet komen opdagen op het spreekuur. Dat veroorzaakt lege plekken in het spreekuurrooster van de docenten, terwijl we die ruimte graag aan andere ouders gegund zouden hebben. Wij vragen u daarom ook uw afspraak na te komen.
– Per leerling kunnen maximaal drie gesprekken aangevraagd worden. Dit geldt ook voor leerlingen van gescheiden ouders.

Aanmelden voor het spreekuur
U kunt zich aanmelden voor het spreekuur via Magister op de volgende manier:
– Ga via de website van CSG Dingstede naar Magister en log in met uw gegevens.
– Ga naar ouderavond. Als u geen ouderavond ziet, kunt u deze opvragen door een mail te sturen naar: olc@dingstede.nl o.v.v. de naam en klas van uw zoon en/of dochter.
– Geef de docenten aan die u wilt spreken.
– Docenten die niet op het spreekuur aanwezig zijn staan niet in de keuzelijst. U kunt hen altijd bereiken per mail voor vragen of voor het maken van een afspraak.
– Heeft u meerdere kinderen op CSG Dingstede? Dan kunt u in de rechterbovenhoek naar uw andere kind gaan. Geef ook hier weer de docenten aan die u wilt spreken.
– Klik op: opnieuw inschrijven.

Na aanmelding ontvangt u een e-mail met vermelding waar en op welk tijdstip u verwacht wordt. Mocht de aanmelding via Magister niet lukken, dan kunt u uw opgave ook mailen naar: ouderavond@dingstede.nl o.v.v. de naam van uw zoon/dochter en de klas.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.