Technasium

Technasium

De samenleving heeft behoefte aan mensen die in staat zijn nieuwe technische oplossingen te bedenken voor vraagstukken van de toekomst. In het reguliere onderwijs verwerven leerlingen hiervoor de nodige kennis, maar op het Technasium gaan ze een flinke stap verder.

 

Het is een andere manier van leren waarbij het ‘doen’ centraal staat. Leerlingen worden uitgedaagd om inventieve oplossingen te bedenken voor echte vraagstukken in de praktijk. Bijvoorbeeld een vispassage voor het waterschap, of een geheel nieuw product gemaakt van  restmateriaal voor een afvalscheidingsbedrijf.

 

technasium2

 

Ze leren onderzoeken en ontwerpen (het vak O&O) op dezelfde manier als studenten op de hogeschool of in het technisch wetenschappelijk onderwijs dat doen. Van brainstorm en schets tot en met het bouwen van een prototype dat je daarna presenteert aan de opdrachtgever. Werkenderwijs word je steeds beter in vaardigheden als informatie verzamelen, mogelijkheden verkennen, samenwerken, plannen en organiseren, oplossingen zoeken, doorzetten en een product maken.

 

technasium1

 

Op CSG Dingstede wordt het Technasium in de brugklas aangeboden. Daarna kun je het vak O&O kiezen vanaf de tweede klas van de havo en het atheneum tot en met het eindexamenjaar.

Voor meer informatie, zie ook www.technasium.nl en een filmpje over het technasium ziet u hier.

 

Wilt u ook opdrachtgever worden voor het technasium? Klik hier voor een inspirerend filmpje.