Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk

Heb je medemens lief
Je vrijwillig inzetten past goed in de visie die CSG Dingstede heeft op onderwijs én bij de christelijke identiteit van de school. We laten ons inspireren door de Bijbelse oproep ‘je medemens lief te hebben als jezelf.’

 

Via vrijwilligerswerk komen leerlingen in aanraking met kwetsbare individuen of groepen in de samenleving. Ze ervaren dat ze echt iets kunnen betekenen. Leerlingen bevestigen dat, en voegen er regelmatig aan toe dat door de werkzaamheden en de ontmoetingen hun blik op de wereld ruimer is geworden, en minder zwart-wit.

Lever je bijdrage
Daarnaast roept de Bijbel mensen op om zorgvuldig met de aarde om te gaan. Vanuit deze gedachte stimuleert CSG Dingstede leerlingen om hun bijdrage te leveren aan natuurbehoud en met aandacht om te gaan met het milieu, of er op z’n minst even bij stil te staan.